O nás

Maškrtná Katka - Výroba Topoľčany

Už od prvých školských rokov som hlavne zásluhou rodičov začala inklinovať k Francúzskemu jazyku a po prvých návštevách Francúzka aj k ich kultúre, gastronómii a patisérii. V tom čase som ešte nemala žiadnu potrebu sebarealizácie v gastronomickom spektre. Mojou vášňou bol hlavne šport. Počas ďalších rokov sa vďaka pôsobeniu rôznych životných situácií, oblasť môjho záujmu postupne presúvala hlavne na francúzske cukrárske remeslo. Príležitostne som začínala piecť na rodinné oslavy a postupne pre priateľov. Až nakoniec v októbri 2015 som sa rozhodla založiť si živnosť a po pár mesiacoch sa ku mne pridal aj manžel. 

Od začiatku mojich pokusov doma v kuchyni po profesionálne pečenie sa pri mojej práci sústredím predovšetkým na kvalitu ingrediencií a výnimočnú chuť hotového dezertu. Preto sa aj ako firma profilujeme hlavne ako manufaktúra odlišujúca sa unikátnou chuťou medzi tradičnou konkurenciou. Zásluhu na pôžitku našich zákazníkov a zákazničiek máju v prvom rade naše spoločné zásady. Mimoriadne starostlivo si strážime kvalitu vstupných surovín, dodržiavanie technologických postupov a unikátnosť receptúr, ktoré sú v začiatkoch podrobené tej najväčšej kritike a to kolektívu mojich kolegýň a manželovi.

Z ďaleka nepečieme iba francúzske dezerty, v našom portfóliu sú pomerne výrazne zastúpené aj tradičné cukrárske klasiky z nášho regiónu. Hlavne pri týchto zákuskoch, ktoré už všetci poznáme od detstva, vďaka našim zásadám môžete znovu objaviť to lahodné potešenie pre ktoré pôvodne tieto dezerty vznikli.

A preto si Vás dovoľujem pozvať k nám do Maškrtná Katka cukráreň na námestí v Topoľčanoch, alebo do našej kaviarne s cukrárňou Maškrtná Katka garden cafe v Malých Uherciach. Prípadne si objednať niečo z našej produkcie s vyzdvihnutím priamo v našej cukrárskej výrobe v Topoľčanoch. 

Katarína Franková – Maškrtná Katka